Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

Q版健康 – 點解食零食會停唔到口?

Lunch過後,返回寫字樓途中不難發現位位同事都一袋兩袋,個個都去左超市入貨,其中一位成袋都是薯片、糖、盒裝飲料等等。
我忍不住問:同事,請問…成袋零食,可以食幾耐? 同事答:都係幾日架咋。
我又問:其實點解要食咁多零食呢?
同事:您唔明架啦,一眼瞓就食,立即見效,快過您飲咖啡添!
 
我都係普通人,都會食零食,不過只係提醒自己要食得營D、醒D
『多吃富含蛋白質的零食』
同事所謂一眼瞓就食兼且立即見效,原因是糖份會令您的能量瞬間提升,但它卻不會持續,當一小時之後您會感到更糟,再餓再眼瞓所以又再食。
高蛋白質的小吃(例如一些high protein snack bars,堅果等),不但可以滿足你的飢餓感,就算時間再長,亦不會提高你的血糖水平。
 
食零食並非大罪,問題在於您是否能節制?
 
<曾子怡撰文之Q版健康系列>