Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

止頭痛穴位按壓

止頭痛穴位按壓
唔夠瞓、工作壓力大搞到個頭成日赤赤痛?
食止痛藥又驚傷肝又怕有依賴性點算好?

不如試下零成本嘅方法,跟住短片按摩以下三個穴位,無論頭頂或後面嘅痛症都可以舒緩到,零成本卻可以做到全方位嘅止痛效果!