Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

坐骨神經痛│一招舒緩痛楚│預防復發│多角度伸展梨狀肌

你好 我是亞桑
記得輕輕支持下 訂閱分享讚好留言同埋禁鐘仔

如果你經歷過坐骨神經痛嘅折磨
一定會好記得果種藏在屁股深處嘅痛

當我地嘅梨狀肌好緊繃
壓到坐骨神經時 
單邊嘅臀部及大腿後側出現麻木症狀

今日分享簡單一招 堅持每日都做
足以幫你脫離坐骨神經痛嘅痛
仲可以預防復發添

#坐骨神經痛  #舒緩痛楚 #伸展治療  #梨狀肌