Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

石春路真係越行越健康?!

香港好多公園都有石春路
你有冇行過

好多人都話
行石春路堅持得越耐代表越健康
行石春路可以按摩腳底的穴位
促進血液循環及新陳代謝

原來這個說法並沒有科學根據
拿 又咁講先
人地整得響到就一定有佢嘅原因

如果你要我估下石春路有咩好處
我估係諗住比人鍛煉下平衡力
因為行石春路時
特別需要平衡力同埋穩定性
除左鍛煉平衡力
應該都可以鍛煉下腳部嘅肌肉
拿 以上都純粹係我估架咋

講返正經野先
響石春路上面果D石春
唔單止凹凸不平 仲要係細細粒咁
我地行上去就等於將全身嘅重量
放響果幾粒石春上面
腳底嘅壓力真係唔少野架
何況長者響上面行
其實都容易會跌倒

當我地長期赤腳行石春路
石春對腳掌嘅承拓力不足
如果本身腳底嘅脂肪薄嘅話
就會越行越痛
又假設你日日都行
每次冇10分鐘都唔停
可能最初 你只會感到腳底痠痛
久而久之
就會增加患上足底筋膜炎的風險
當你的筋膜長期受壓
更有機會造成肌肉筋腱纖維化架

如果你本身有以下情況
就更加要避免行石春路啦
- 平衡力較差
- 有超重問題
- 有足部問題 例如 扁平足 足底有任何損傷或炎症
- 有骨質疏鬆症

如果有以上情況
不過又想放鬆下腳仔
其實都有好多其他方法嘅
可以用網球 輕輕力按摩下腳底
又可以做下足浴都得架

下次再同你分享其他健康資訊啦