Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

Q版運動 – 看了就懂的伸展操(第3式)

在街上,甚至寫字樓,您不難找到一些人有以下特質:
-          寒背
-          頭部前傾
-          聳肩
-          斜頸
其實很多肩頸痛的人,都會不自覺做出以上動作,由於長時間處於同一姿勢,肌肉過度緊張及收縮,代謝物自然累積起來,繼而令肌肉發炎。
可做個很快的測試,這群肌肉除了有繃緊的感覺之外,還會有一個痛點! 當您按壓在某一點時會立即有酸痛感。
 
小解藥:伸展胸鎖乳突肌
 
動作:
1.       站立或坐在椅子上,背部伸直
2.       將頭向後仰
3.       雙手輕托下額或輕按前額
4.       保持20秒
5.       重覆3次
 
<曾子怡撰文之Q版運動系列>