Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

零痛楚之篤魚蛋

「篤魚蛋」當然唔係講緊街頭好正果隻,如果你響運動上篤左魚蛋就會明白咩係十指痛歸心嘅感覺啦! 這個名詞相信大家都聽過,其實咩係篤魚蛋? 即是手指關節受到挫傷Finger Jam,通常在籃球或排球的賽事中最為常見,因這兩項運動比較容易在接球時手指遇到撞擊。

症狀:
- 手指關節疼痛及腫脹
- 手指難以伸直
 
成因:
- 手指尖受到突如其來的外力
- 強行碰撞指尖
 
預防及治療方法:
- 冰敷,可令血管收縮及紓緩腫脹
- 盡量固定手指位置,加強穩定性
- 避免提起重物
*若發現腫脹情況持續及疼痛感增加,建議盡快尋求醫生意見,得到適當的診治。

========================
立即網上購物:www.2h-store.com

如果想知更多健康生活小貼士, 記得訂閱 [Sonia亞桑]Channel, 同埋要hit the notification bell, 咁就收到最新消息啦,Click in: https://bit.ly/34H3Gfx