<Q版管理> 最落伍管理,您公司中左幾多個?

<Q版管理> 最落伍管理,您公司中左幾多個?
1.           升職需按年資
成長的能力,跟年資基本上沒有太大關係,如果升職需按年資,只會造成中下層大量流失
2.           『笑騎騎』扮盟主
咪當打工仔係傻仔,一個主管係真心問意見定係扮盟主問大家意見,專業嘅打工仔一睇就知啦。
3.           KPI大晒
每年需要交KPI時,同事連忙將上年的KPI copy and paste,再加以修改,單靠KPI,絕對沒辦法令你培養出一班有動力及懂得靈活思考和彈性應變的人才。
*建議加入360,起碼人人平等,不分職級,都可以給團隊中每個人提出建議
4.           高壓管理
聽過有公司出MEMO俾全公司同事嚴禁上facebook,坦白講,作為打工仔,您講到咁白,只會令人討厭,造成更大反叛感。更何況真的要上facebook我大可用自己電話上。
5.           面口黑、負面王
作為一個主管,如果終日都係面黑黑,咩都話好難、唔得,成日手指都係指向人地部門有咩錯處嘅話,您會發覺流失率會節節上升。
 
<曾子怡撰文之Q版管理系列>
#Q版管理

About the Author