Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

2招甩脂小貼士│增肌│防止肌肉流失│防跌│多食生果好健康?

行到唔好企
企到唔好坐
坐到唔好挨
挨到唔好瞓

你好 我係亞桑
記得支持一下 Comment Like Share Subscribe
 

年紀大左 有冇發現想減肥真係好難
後生減肥真係超易 
當你年過40 有樣野好緊要
就係要甩走身體脂肪

今日分享其中2招
1. 鍛鍊肌肉 唔比佢流失太快
2. 飲食小改變

先講第一樣 鍛鍊肌肉 
如果膝蓋冇咩問題 行多D路 樓梯都冇問題
因為每日累積就會消耗卡路里

咪住 上樓梯明明膝蓋會承受多3-5倍力量
如果落樓梯仲會係5-7倍
所以 如果你平日上落樓梯時
膝蓋已有唔舒服感覺
就減少上落樓梯
不過唔代表你要停止所有活動
反而你係更加需要多D 股四頭肌肌力訓練

好啦 講返行多D 有咩好處先
對我地嘅股四頭肌同核心肌群都有幫助
我地成日講唔好比肌肉流失得咁快
仲要鍛鍊肌肉 有冇諗過肌肉唔單止支撐到我地日常活動之外
原來佢仲有一個好勁揪嘅功能
佢一直幫緊心臟 強大肌肉幫助收縮
減輕心臟負擔

分享下簡單肌肉訓練先
點解明明膝蓋痛都要鍛鍊股四頭肌
因為股四頭肌 係幫手維持膝關節穩定
好多人家下興打玻尿酸
因為話膝關節退化
其實唔可能淨打針 但係又唔鍛鍊肌肉

動作一 初階者合適
背倚牆 無影櫈咁
記得膝關節唔好超過腳尖
亦不需要坐得太低
每日可以做3-4次 每次由維持30秒開始
你會發覺1個星期後 腳開始更有力
到時就可以每次做1分鐘

當你熟識左動作之後 就可以由倚牆變做深蹲
記得膝關節唔好超過腳尖
不要龔背 雙手可向前伸幫助平衡
每日可以做3-4次 每次做1-2分鐘

1個月後 明顯地感覺到腳好力左
對膝關節的支援亦大左

記住肌肉同骨骼係好朋友
因為肌肉流失後就容易有骨質疏鬆
所以成日話有D肌肉要鍛鍊好
例如係股四頭肌 核心肌群 肱三頭肌等
肌肉好 關節就更穩定

第2招 係飲食上的小改變
油炸野少食
少飲含糖嘅飲料 就大家都知
咁姐係食多D蔬菜生果就啱
又未必 我會建議 多蔬菜 少生果
近幾年大家都應該聽好多 生果實在太甜
真係有人食到血糖高
所以我地唔好忽視水果的糖同澱粉的糖
過多嘅果糖同單糖 不單止會令血糖波動
入到血管裡面 儲存左響肝臟 變成肝醣
當肝醣儲存量太多 就會變成脂
如果再冇節制 就會變成脂肪肝