Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

牙線棒 用一條牙線棒清潔整個口腔有咩問題?

牙線, 好多朋友都唔係好識用, 又或者覺得佢麻煩, 所以就用左好方便嘅牙線棒!
原來響口腔有樣野叫牙菌斑, 佢身在何處?
通常係會隱藏響牙齦同牙齒之間, 呢啲位置單憑刷牙有時好易忽略左; 咁如果我地用牙線棒去清潔味就一定可以囉! 冇錯, 講係咁講, 不過我地用牙線棒通常都有個習慣, 就係用一枝去清潔整個口腔。
問題黎啦, 原來我地用牙線棒清潔左一個牙縫之後, 再去清潔另一個牙縫, 就會將細菌傳比另一個本身冇牙菌斑嘅牙縫,咁就真係交叉感染左啦!
有咩解決方案?
- 改用牙線, 每個牙縫都用乾淨嘅牙線去清潔
- 若果真的要用牙線棒, 盡量唔好用一枝清潔成個口腔
- 改用細刷頭, 每次刷牙盡量刷到牙齦