Q版運動 – 跳繩勁傷膝?!

Q版運動跳繩勁傷膝?!
友人說:千萬唔好跳繩呀,勁傷膝,跑步好過啦! 不過…跳繩本身都係好好嘅強心肺運動,係真? 係假?
暫不講傷唔傷膝先,太嚇人了,跑步vs跳繩究竟有咩分別:
跑步:每次單腳著地,衝擊力較大,亦承受身體向前衝的力量
跳繩:雙腳同時著地,每次承受身體垂直的力量
跳繩可鍛鍊pat pat肌肉、大腿及小腿,其實有時跑步之餘,可選擇加入跳繩,是一個不錯的選擇!
當操練好下肢肌群,肌肉強壯了,膝蓋自然不易受傷。
 
<曾子怡撰文之Q版運動系列>
#2h #Q版運動 #跳繩

About the Author