Q版健康 - 食皮治病?

您冇睇錯,某些蔬果皮真是寶藏,有療效的,不要錯過:
1. 蕃茄皮-防癌
2. 蘋果皮-幫助消化
3. 西瓜皮-清熱解暑
4. 茄子皮-保護心血管
5. 冬瓜皮-利水消腫
6. 梨皮-清心潤肺
7. 青瓜皮-排毒

唔記得以上功效都唔打緊,最緊要多食蔬果啦。

<曾子怡撰文之Q版健康系列>

About the Author