Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

頭痛食佢? 越食越頭痛!

【#越食越頭痛】
頭痛係一樣好令人困擾嘅事,食唔安又坐唔落,除左食頭痛藥、好好休息下之外,一日三餐總不可少,不過,原來有某些食物,竟然有機會令您越食越頭痛。

頭痛盡量避免食物:紅酒、啤酒、熟成芝士、泡菜等
當頭痛遇上含有酪胺、組織胺的食物,會令血管收縮,痴劇疼痛。原來食物發酵時間越長,所產生的酪胺酸就會越多。

除左發酵食品,牛奶、朱古力又得唔得?
原來牛奶同朱古力都有機會令大腦微細血管擴張或收縮,所以都要避一避。

酪胺酸(Tyrosine)是一種胺基酸,有些人的身體很難分解酪胺酸,因此更容易因為吃這類食物,引發大腦血管收縮和擴張的連鎖反應而發生頭痛。
咁...係味直頭戒左佢會好啲?
千萬唔好咁極端呀,以上所講都係針對頭痛時嘅情況,因為酪氨酸(Tyrosine)被稱為快樂食物,亦係好常見嘅氨基酸膳食補充劑,有咩好處?
對於改善認知記憶功能、面對壓力時出現嘅憂鬱等等都有功效。
#頭痛 #酪胺酸