Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

【#運動內衣大力推薦】 做運動要搵啱 #Sports Bra

打開衣櫃,其實要數Sports Bra真係有唔少, 奈何有D買左真係用唔夠幾次, 點解? 太緊身、唔舒服(成日覺得箍實好辛苦)、好難除等等嘅原因一大堆。最慘情係一個Sports Bra唔係平,已經買運動品牌但係都未必好啱用,上星期去Uniqlo買左一款,真心大力推薦,係舒服到冇朋友!

運動無縫無鋼線胸圍WOMEN Wireless Bra (Active Seamless)
講明係適合運動用,佢當然係無鋼線設計啦,我都研究左一陣點解佢會咁柔軟舒服,原來佢嘅設計係專登減少左壓線針腳,所以係有好輕柔嘅感覺。

用後感:
- 中午跑,高溫濕透下,佢都冇咩悶熱感
- 物料都好有彈性,跑後除出黎係超容易
- 雖然濕透不過完全冇異味
- 工字背心設計,肩帶完全冇滑落, 我著背心跑就FIT晒
- 胸墊可以分開洗都得

點解大力推薦? 因為性價比超高,$149可以買到一款合晒心水嘅Sports Bra, 夫復何求!
#uniqlo #WOMENWirelessBra #運動內衣 #亞桑推介